Bewonerscontactavond: Een verhit samenzijn

Op 22 juni hadden we weer een Bewonerscontactavond voor alle aangesloten bewonerscommissies en huurdersverenigingen van Huurders Ymere Amsterdam.  Op het programma stond onder meer: tekst en uitleg over CO2-pact projecten. Dat bleek veel vragen op te roepen!

 “Hèhè, eindelijk weer samen”, verzuchten verschillende deelnemers. Het was de eerste keer in twee coronajaren dat we weer live bij elkaar waren. Heel fijn. We gingen al snel naar de inhoud, die gezelligheid en die borrel zouden achteraf komen..  

B-labels halen

Deze avond zou twee belangrijke onderwerpen hebben. Namelijk duurzaamheidsprojecten (‘CO2-pact-projecten’) en tips ophalen voor het uitvoeren van de Ymere strategie.
Ymere gaf tekst en uitleg geven over ‘CO2-pact-projecten’. Voor het CO2-pact werkt Ymere aan de doelstelling: ‘het behalen van label B voor 80% van de gehele woningvoorraad in 2025’.  U vindt hier de presentatie van Ymere.

Onvrede

Nu waren wij bij HYA al op de hoogte dat er flink wat onvrede was over lopende en afgeronde projecten. Het was ook de reden dat we hier aandacht aan wilden besteden. Maar dat er zoveel onvrede was die er uit moest, hadden we niet ingeschat.  De Bewonerscommissie Bluebanddorp heeft in een mooi staatje inzichtelijk gemaakt hoeveel klachten er zijn over het project. Dat is niet misselijk. Daarnaast was het voor de BC tot dan toe moeilijk geweest om een gesprek met Ymere hierover te hebben, dus op deze avond konden ze eindelijk alle vragen stellen en opmerkingen maken die ze al lange tijd hadden.

Communicatie-team

De dames die de presentatie vanuit Ymere deden kwamen vanuit het CO2-pact communicatie-team en daarom konden ze soms moeilijk antwoorden geven op de behoorlijk technische vragen die vanuit de zaal werden gesteld. Want niet alleen BC Bluebanddorp, ook andere aanwezigen hadden veel inhoudelijke vragen. De antwoorden leverden vaak nieuwe vragen op en die antwoorden leverden … et cetera. We geven een voorbeeld van zo’n vraag.

Vragen en antwoorden

Vraag: Is het projectteam een voornemen van Ymere (al vast geprogrammeerd) of is er nog een vorm van aanvulling mogelijk? Antwoord: de programmering is het plan dat Ymere graag wil uitvoeren. De inspraakperiode is meegenomen en die is er ook. Als Ymere de programmering rond heeft  dan gaat Ymere ook communiceren met de bewoners.
Vraag: Kan een BC inbreng hebben in of aangeven dat een andere technische oplossing wellicht beter is dan de aangegeven versie?
Antwoord: in het projectteam zit een technische projectleider van Ymere.
Vraag: Maar de vraag is dus of voorgestelde oplossingen/materialen/enzovoort nog ter discussie staan.
Antwoord: beoordeling wordt gedaan door een techneut van Ymere en de comaker.
Opmerking BC: Bij ons zijn de ramen binnen het BC-complex -na het project- nu heel gehorig hoewel er een nieuw procedé is toegepast. Maar is dat dan wel goed uitgekozen gezien de gehorigheid?
De vergadering spreekt uit dat zij de behoefte heeft aan een onafhankelijke beoordeling.

Volledige aandacht

Zo waren er veel vragen en opmerkingen, zoveel dat we niet meer aan het tweede punt van onze agenda toekwamen. We zouden in tafels uiteen gaan om opmerkingen en tips voor de uitvoering van de nieuwe strategie van Ymere op te halen bij de achterban. Maar we besloten ter plekke dat we dit per mail gingen doen. Dit onderwerp had volledige aandacht nodig.
Er is dan ook veel besproken, in soms wat verhitte discussies. HYA en Ymere hebben veel aan alle input die is gegeven. HYA zal strak in de gaten houden wat Ymere doet met de input. Enne: de borrel achteraf was ouderwets gezellig!

Update: Ymere heeft antwoorden gegeven. Lees ze hier


Wilt u weten wat de Amsterdamse Bewonerscommissies en Huurdersverenigingen achteraf nog aan sterke tips en opmerkingen hebben gegeven aan Ymere over hun strategie? Lees dan ook:  Tips en aanbevelingen voor Ymere uit Amsterdam: ‘Aan mooie woorden heeft de huurder niets’

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief