Huurdersorganisatie HYA start campagne: ‘Huurders zet een bewonerscommissie op’

Huurders Ymere Amsterdam wil alle Amsterdamse Ymere-huurders erop wijzen dat ze de mogelijkheid hebben om een bewonerscommissie op te zetten. En dat dit heel verstandig is als er een duurzaamheidsproject aankomt of een renovatie of als je problemen hebt met de corporatie waar je niet goed uitkomt, of als je meer gezelligheid in je complex wilt.

In al deze situaties is het slim om je te verenigen. Je hebt als bewonerscommissie meer rechten en mogelijkheden dan als individuele huurder. Huurdersorganisatie HYA helpt bij het oprichten van een bewonerscommissie en ondersteunt daarna de bewonerscommissies met kennis, netwerk en financiën.

Campagnebewonerscommissie

Om dit aan iedereen duidelijk te maken is de huurdersorganisatie een campagne gestart. Ze heeft alle Amsterdamse huurders een laagdrempelige folder gestuurd en ze vraagt hier ook via sociale media aandacht voor.

Verenig je!

Daarnaast zal ze de aankomende tijd de papieren folder verspreiden onder verschillende organisaties die groepen mensen bereiken die vaak lastig te bereiken zijn. Alles om duidelijk te maken dat je als huurder rechten hebt én dat het slim is om je te verenigen in een bewonerscommissie!

De eerste resultaten

De resultaten tot nu toe zijn
-Heel veel vragen aan HYA (allerhande: zelfs dingen als mijn kraan lekt 😄 ).
-Maar ook veel telefonische en e-mail aanvragen voor meer informatie om een bewonerscommissie op te richten.
-En een aantal bewonerscommissies die zich ook daadwerkelijk hebben opgericht naar aanleiding van de informatie in de folder.
-veel websitetraffic waar we zien dat mensen gericht op zoek zijn naar de mogelijkheden om zich te verenigen.

Midden dit jaar houden we een evaluatie. De eerste indruk is zeker positief.

De folder die naar huurders is gestuurd

Naar het stappenplan Bewonerscommissie opzetten

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief