‘Gemeenteraad: zet je in om Amsterdam Noord sterk en sociaal te houden’

Zestien bewonersorganisaties uit Amsterdam-Noord riepen tijdens een zogenaamde hoorzitting in De Balie op maandag 30 mei de gemeenteraad ter verantwoording. Ze draaiden de rollen om. Zij kwamen niet inspreken bij de gemeenteraad. Nee, zij vroegen raadsleden om bij hen aan te schuiven en uitleg te geven. Want zeggen ze: wij zijn de deskundigen, oftewel de onbetaalde experts. En dus hebben we recht op uitleg. Het thema Wonen werd met krachtige woorden ingeleid door Elaine Michon van bewonerscommissie de Kleine Die.

 “Wij verzetten ons tegen de huidige plannen van Ymere als het gaat om volledige sloop. Wij willen ons huis en ons dorpse karakter behouden. Wij willen dat Ymere onze woningen renoveert of iets voor ons terugbouwt waar wij in kunnen en willen wonen. Kortom: wij vragen aan Ymere dat zij een plan maakt voor de buurt, voor de bewoners.” Dit betoogt Elaine Michon van de, bij HYA aangesloten bewonerscommissie De Kleine Die, op de hoorzitting in de Balie.

Manifest en petitie

Voorafgaande aan de hoorzitting overhandigden de Noorderlingen het manifest Red Amsterdam Noord én een petitie met ruim 1.300 handtekeningen aan burgemeester Halsema. De boodschap: de bewoners in Noord willen een time-out van alle nieuwbouwplannen totdat er concrete plannen zijn voor oude woningen en zittende bewoners.

Elaine Michon: “Voor ons bewoners is deze situatie slopend. We spenderen vele uren van onze tijd aan een gevecht waar wij op geen enkele manier om hebben gevraagd. De manier waarop met ons wordt omgegaan is ontmoedigend en zet een onaangename toon in ons leven. Wij worden op dit moment bijgestaan door de Woonbond. Daarnaast krijgen we ook hulp van de HYA, de huurdersorganisatie van Ymere. Ook hebben wij veel steun van de SP, en van meerdere organisaties. Dat is fijn, maar om zover te komen hebben wij hard moeten strijden en moeten wij steeds alert blijven dat onze belangen blijven gehoord en gezien. En dat is waar de schoen wringt. “

Strijden om gehoord te worden

Zij vertelt dat de huurders steeds maar moeten strijden om gehoord te worden en om hun basale rechten gewaarborgd te zien. En dat de bewonersorganisaties zich grote zorgen maken om huurders die minder mondig of georganiseerd zijn. Ymere luistert te weinig naar bewoners én komt haar afspraken niet na, zo betoogde Elaine Michon.Amsterdam Noord hoorzitting

De bewonersorganisaties willen van de raad weten hoe zij hen beter kan wapenen in de machtsverhouding tussen verhuurder en huurder, op een volledig onafhankelijke manier? Hoe kan de raad er, samen met de bewoners, voor zorgen dat de belangen van huidige huurders op nummer 1 staan bij grootschalige renovatie- en sloop/nieuwbouwplannen? Kortom: zij vragen van de raad op het gebied van Wonen dat zij zich inzet voor het behoud van sterke, sociale wijken in Amsterdam en in Amsterdam Noord in het bijzonder.


Meer lezen

Bekijk hier de hele hoorzitting via de stream van De Balie.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief