Geschillencommissie: huurder heeft gelijk in geschil in gemengd complex

De geplaatste lampen zijn inderdaad te fel en Ymere heeft de huurders niet voldoende vertegenwoordigd, zo oordeelde de Geschillencommissie van Ymere.

Huurders in gemengde complexen (waar kopers en huurders samen in een complex zitten) hebben soms lastige problemen. Een van de oorzaken daarvan is dat de huurders niet persoonlijk in de vereniging van eigenaren (VvE) zitten. Terwijl daar wel veel besluiten worden genomen. In die VvE zitten de kopers én de corporatie namens de huurders. In ons geval gaat dat dus om Ymere. Een medewerker van corporatie Ymere zit bij de vergadering om de huurdersbelangen te behartigen. Dit levert soms de nodige problemen op. Want weet die Ymere-medewerker wel echt wat er leeft onder de huurders? Niet altijd voelen huurders zich vertegenwoordigd.

Nieuwe verlichting

Zo was er laatst een huurder die het zeer oneens was met de nieuwe verlichting die geplaatst was in een gemengd complex in ruimtes die alleen gebruikt worden door de huurders van Ymere. Deze lampen zijn volgens de huurder die de zaak ingebracht heeft bij de geschillencommissie veel te fel. Ook zegt hij: deze veranderingen worden in dit complex regelmatig uitgevoerd door de VvE zonder dat Ymere met de bewoners van de huurwoningen overlegd heeft, terwijl dit overleg wel door Ymere is toegezegd. De huurder vindt dat Ymere binnen de VvE moet opkomen voor de belangen van haar huurders en waar mogelijk overleg te hebben met haar huurders.

De situatie

De oude verlichting in het trappenhuis moest vervangen worden, maar was niet meer leverbaar. Daarom is gezocht naar nieuwe verlichting. Er heeft een lamp als proef in het trappenhuis van huurders gehangen. Een huurder heeft naar aanleiding daarvan contact gezocht met de afdeling Klantcontact van Ymere en gemeld dat het licht te fel en verblindend is.
Op de vraag of de verlichting gedempt kan worden, gaf Ymere aan dat zij met het bestuur in overleg is om de verlichting aan te passen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een kap. Op de vraag van de commissie of Ymere dit voor eigen rekening kan uitvoeren, liet Ymere weten dat dit niet zonder meer kan omdat Ymere toestemming nodig heeft van de VvE.

Vervangen lampen

Verbaasd zag de huurder dat een week later door een aannemer overal de lampen werden vervangen. Toen de huurder aangaf dat de kwestie volgens de informatie die hij van Ymere had ontvangen nog in behandeling was, zei de uitvoerder dat alleen zijn opdrachtgever, de VvE, de opdracht in kon trekken. Er is die ochtend contact gezocht met de VvE en zelfs met de directie van Ymere omdat niemand bereikbaar was die een beslissing kon nemen. Maar er is door niemand ingegrepen. De lampen werden gewoon geplaatst.

geschillencommissie ymere

Verhuurderstaak

Daarop heeft de huurder een klacht ingediend bij de geschillencommissie van Ymere. De geschillencommissie organiseerde een schouw en daarna een digitale hoorzitting. Ymere zei in haar verdediging dat Ymere zitting heeft in veel VvE’s en het voor Ymere niet mogelijk is om actief betrokken te zijn bij alle VvE’s.

Uit de uitspraak blijkt dat dat argument geen steek houdt. De geschillencommissie zegt: ‘Ymere heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om actief in alle VvE’s betrokken te zijn. De commissie oordeelt dat Ymere zich hier niet achter kan verschuilen. Ymere moet haar verhuurderstaak naar behoren uitvoeren. Als Ymere het niet eens is met een beslissing van de VvE kan Ymere kijken naar alternatieve wegen om de huurdersbelangen toch naar behoren te behartigen en bijvoorbeeld de gang naar de kantonrechter te maken.’

Conclusie

De commissie deelt, op basis van de gedane schouw, de mening van verzoeker dat de verlichting te fel is. Daarbij begrijpt de commissie dat Ymere met het VvE bestuur in overleg is om de verlichting zo mogelijk aan te passen. De commissie gaat ervan uit dat op korte termijn duidelijk wordt of de aanpassing gedaan kan worden. Daarnaast adviseert de commissie de Directieraad van Ymere vast te stellen dat Ymere onjuist heeft gehandeld bij de afhandeling van de klacht van de huurder.
De huurder vindt het vooral zonde van de investering die gedaan is. En jammer dat het zo ver heeft moeten komen dat Ymere teruggefloten moest worden door de geschillencommissie.

Goede uitspraak

HYA vindt het een goede uitspraak van de geschillencommissie. De huurdersorganisatie hoort vaker dat huurders vinden dat ze lang niet altijd goed vertegenwoordigd worden door Ymere. Binnen SHY is een werkgroep opgericht die zich sterk maakt voor de positie van huurders in gemengde complexen. HYA is blij met de stevige uitspraak dat ‘geen tijd’ geen argument is. Ymere moet altijd haar verhuurderstaak naar behoren uitvoeren!


Lees verder

Meer over de Geschillencommissie Ymere: https://www.ymere.nl/klachten-over-ymere/de-geschillencommissie/

Lees over een bijeenkomst van HYA over de positie van huurders in gemengde complexen: https://www.hya.nl/bijeenkomst-gemengde-complexen-van-hya-wij-willen-meer-zeggenschap/

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief