Het beleidsplan van Huurders Ymere Amsterdam

Elke vijf jaar zet huurdersorganisatie Huurders Ymere Amsterdam (HYA) haar visie op papier. Een visiedocument dat gemaakt en gedragen is door actieve Ymere huurders. Welke mogelijkheden ziet HYA om uit de wooncrisis te komen? We beschrijven het in het ‘Beleidsplan 2021-2025: Door verbinding sterker’.

Nederland zit in een wooncrisis, een klimaatcrisis en op dit moment in een coronacrisis en de economische crisis die daaruit voortvloeit. De verwachting is dat deze crises de aankomende jaren van grote invloed zullen zijn op de huurderswereld in Amsterdam. Het zijn de huishoudens met de laagste inkomens die er door deze crises het hardst op achteruit gaan.

Een leefbare stad

HYA wil er samen met Ymere voor zorgen dat ondanks deze crises Amsterdam een leefbare stad blijft voor iedereen. Een stad waar er in alle wijken sociale huurwoningen zijn. Wij willen tweedeling in onze mooie stad tegengaan. HYA gelooft in een ongedeelde stad waar alle Amsterdammers samen wonen en werken.

Aandacht voor excessief gestegen woonlasten

Wij maken ons er hard voor dat de rekening van de crises niet bij de huurders wordt gelegd. Juist nu moet er aandacht zijn voor de excessief gestegen woonlasten van huurders. Juist nu moet er aandacht zijn voor de huurders die door de gestegen woonlasten met betaalproblemen kampen.

Samenwerken

Ook wil HYA samenwerken om de leefbaarheid in buurten te vergroten. We denken hier aan goed gebruik en onderhoud van groen en van huizen, maar ook aan aandacht voor de mensen en de samenleving. Om onze doelen te bereiken zullen we samenwerken met Ymere. In die samenwerking zullen we de corporatie scherp houden om altijd het huurdersbelang voorop te stellen en om empathisch en vanuit de menselijke maat te communiceren. Ook zullen we samenwerken met huurders. Huurders kunnen meer en meer de regierol in hun buurt pakken. HYA zal hierin alle ondersteuning bieden die ze kan.

Download het Beleidsplan 2021-2025 – Door verbinding sterker 

Lees ook de concrete doelstellingen van HYA voor 2021 in het werkplan: De energie van HYA.

Beleidsplan HYA

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief