Huuraanpassing Ymere: zo zit het

Dit jaar hebben alle Ymere huurders weer een voorstel tot huuraanpassing ontvangen. Voor de meeste mensen gaat de huur omhoog. Dat is zuur in een tijd waar zo veel mensen het financieel zwaar hebben. De huurdersorganisaties van Ymere, verenigd in de SHY, hebben pittige onderhandelingen gevoerd om de huurstijging zo laag mogelijk te houden. Wat is het onderhandelingsakkoord? U leest het hier.

Sociale huurcontracten

Volgens de wet mogen corporaties de sociale huurwoningen een huursomstijging geven van 2,3 %. (Met uitzondering van huishoudens die een huur hebben tot 300 euro. Die mogen 25 euro verhoging krijgen.)
Een huursomstijging is de gemiddelde huurprijsverhoging van alle woningen bij elkaar opgeteld. Het onderhandelingsresultaat waar SHY en Ymere op uitkwamen is een gemiddelde huurprijsverhoging van 1,6%. Dat betekent dat  de gemiddelde huurverhoging dus 1,6% is.  Maar dat betekent niet dat iedereen 1,6% krijgt.
Er is gekozen om mensen met hogere huren het meest te ontzien.  Oftewel: ’Hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging’. De overzichtstabel is als volgt:

huuraanpassing ymere

Daarbij is afgesproken dat:

  • Iedereen die in 2021 viel onder de Wet Eenmalige Huurverlaging 0% krijgt.
  • Woningen die door de huurverhoging zouden stijgen naar een huur hoger dan 633,25 (1e aftopgrens) worden afgetopt op die grens; de huurprijs gaat hier niet overheen.
  • Voor huren die hier al boven lagen, wordt er aftopt op de liberalisatiegrens (€ 763) ( de huurprijs gaat hier niet overheen) en boven de liberalisatiegrens wordt het 0%

Door de tabel en de uitzonderingen komt de gemiddelde huursomstijging uit op 1,6% (in plaats van de wettelijk toegestane 2,3%).

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De wettelijke regels zijn als volgt:

Maximale huurverhoging die afhankelijk is van inkomen
Huishouden van 1 persoonHuishouden van 2 of meer personenMaximale huurverhoging per 1 juli 2022
Inkomen tussen € 47.948 en
€ 56.527
Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369€ 50
Inkomen hoger dan
€ 56.527
Inkomen hoger dan
€ 75.369
€ 100

Ymere geeft de volgende inkomensafhankelijk huurverhogingen.

huuraanpassing ikh

Dus ook hier ’Hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging’. Al blijven het heel flinke bedragen vindt HYA.

Vrije sector

De vastgestelde huurverhoging voor vrije sector-woningen is 3,3 %. De huurverhoging van Ymere is voor de vrije sector huurwoningen 3,3%. En:

  • Huishoudens met een middeninkomens die in 2021 een middenhuur hadden worden afgetopt op € 1.068.
  • Bij een te laag inkomen en te hoge huur in vrije sector kan huurbevriezing of huurkorting aangevraagd worden. Let op de voorwaarden. Voor Vrije Sector boven € 1.054 (prijspeil 2021) met een tijdelijke terugval in inkomsten is er maximaal één huurbevriezing mogelijk. Voor Vrije Sector boven € 1.054 met een permanente terugval in inkomsten is geen huurbevriezing mogelijk. Meer informatie via website Ymere.

Toezegging

Naast deze afspraken is er door Ymere ook een toezegging gedaan die we graag met u delen.

  • Aanpak lage energielabels (E,F en G): Ymere komt met concrete planning van aanpak van E-F en G- woningen. Samen willen we dit zo snel mogelijk aanpakken.

Bezwaar maken kan lonen

De verhoging is een voorstel. Dat hoeft een huurder niet altijd te accepteren. Een te hoog percentage, niet voldoen aan de voorwaarden of voor 1 juli bij de verhuurder gemelde onderhoudsgebreken kunnen reden zijn om bezwaar te maken. Bezwaar kan zeker de moeite lonen. We verwijzen u hiervoor graag naar deze pagina van Stichting !Woon.

WOZ en puntentelling

U kun zelf uw maximale huurprijs van uw (zelfstandige) woning berekenen. Per 1 mei 2022 mag de WOZ maximaal 33% van de woningwaardering uitmaken. Dat kan uitmaken voor het puntenaantal. Stichting !Woon heeft een digitaal hulpmiddel om de punten te berekenen. Bekijk hem hier.

Vragen en onduidelijkheden

Het is allemaal best ingewikkeld. We begrijpen het dus goed als u vragen heeft. Stichting !Woon staat voor u klaar. Bekijk hier hun contactgegevens en gratis spreekuren.

Wat doen andere corporaties in Amsterdam?

Ymere heeft in vergelijking met ander Amsterdamse corporaties de minst hoge gemiddelde huurstijging gegeven. Dit is het resultaat van de onderhandelingen met SHY. U kunt hier zelf bekijken wat de andere corporaties aan huurverhoging geven.

Bekijk de pdf met huuraanpassing 2022 Amsterdamse corporaties (met dank aan Stichting !Woon)

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief