Toch huurkortingen voor nieuwe gevallen van te veel lood in de leidingen

Ook in nieuwe gevallen waar te veel lood in leidingen wordt gevonden door woningcorporatie Ymere, zal een huurkorting van 60 procent worden gegeven. Daarmee luistert de corporatie naar haar huurdersorganisatie HYA. “Dit vinden we een positieve stap in de goede richting”, zegt Peter Weppner, voorzitter van HYA.

Al ruim een jaar is Ymere druk bezig met het opsporen en verwijderen van loden leidingen. Al ruim een jaar is huurdersorganisatie HYA daar sterk bij betrokken. HYA zit in het projectteam en denkt mee vanuit huurdersbelang. Enige tijd geleden heeft HYA een advies gegeven aan Ymere waar in eerste instantie niet positief op werd gereageerd. HYA bleef echter (met hulp van stichting !Woon) het gesprek aangaan met Ymere. Weppner “We vertelden dat zij de huurders verwezen naar een manier van testen of er lood in het water is, die gewoonweg niet bestaat. Daarmee werden huurders met een kluitje in het riet gestuurd. Wij bleven benadrukken dat de kortingsregeling noodzakelijk is voor nieuwe gevallen.”

Dankzij HYA

Gelukkig hielp dat en besloot Ymere ook in nieuwe gevallen (ook buiten Amsterdam Noord) 60 procent huurkorting te geven wanneer volgens de Ymere-normen te veel lood is gemeten. “Daarmee vervalt het onderscheid tussen oude en nieuwe gevallen. We zijn blij dat de HYA ons hierop heeft geattendeerd”, aldus Ymere regiomanager Chris Pettersson in een persbericht. “Want als er geen test beschikbaar is om dit vast te stellen, dan mogen huurders hiervan niet de dupe zijn. Dat vindt de HYA en dat vinden wij.” HYA is blij dat er naar hen is geluisterd.

Advies loden leidingen

“Maar er is nog een groep huurders waarvoor we geen optimaal resultaat hebben bereikt,” zegt Weppner. Het gaat om een groep mensen met loden leidingen die wel een loodoverschrijding hebben gemeten, maar niet volgens de metingen van Ymere. Het is belangrijk om te melden dat Stichting !Woon deze mensen kan helpen met advies.
Ook vindt HYA het jammer dat de norm niet op 5 microgram lood per liter is gezet door Ymere. Naar verwachting wordt dat binnenkort de wettelijke nieuwe norm en HYA adviseerde Ymere om voorop te lopen en haar norm vast te verlagen.

Positief gestemd

Toch overheerst een positief gevoel. Weppner: “Bovenal zijn we content met de stappen die we nu samen hebben gezet. We zullen positief gestemd het huurdersbelang blijven behartigen.”

Ymere loden leidingen

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief