HYA en Ymere niet eens over aanpak loden leidingen en huurkortingen

Recent gaf Huurders Ymere Amsterdam (HYA) een uitgebreid (ongevraagd) geschreven advies aan corporatie Ymere over loden leidingen. In een reactie hierop laat Ymere weten dat ze het niet eens is met de geformuleerde adviezen en dat ze deze niet overneemt. HYA is teleurgesteld.

Minder of geen huurkorting meer

Ymere liet op 30 juni 2020 weten dat ze het huurkortingenbeleid zou wijzigen voor gedupeerden met een te hoge concentratie lood in het leidingwater. Ze wil bij nieuwe gevallen in Amsterdam Noord een huurkorting geven tot 20 procent in plaats van een korting van 60 procent.
Enkele weken ervoor werd aangekondigd dat er buiten Noord geen huurkortingen meer gegeven zouden worden, ook niet als Ymere boven de 10 microgram /liter aan lood constateerde.

Herziene richtlijn loden leidingen

Op 2 juli 2020 stuurden verschillende ministers gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer. In deze brief wordt verteld dat de Drinkwaterrichtlijn herzien gaat worden. Zij zeggen dat de norm van 5 microgram/L de basis wordt voor de Europese beoordeling en goedkeuring van materialen/producten in contact met drinkwater zoals kranen en leidingen. Deze richtlijn zal naar verwachting eind dit jaar van kracht worden.
Omdat deze nieuwe regelgeving eraan komt, gaf HYA het advies aan Ymere om hierop vooruit te lopen en daarmee een voorbeeldfunctie te vervullen. Door nu al de norm van 10 microgram lood per liter te verlagen naar 5 microgram per liter.

Bemonsteringsmethode

Ook gingen wij in op de bemonsteringsmethode van Ymere. De bemonsteringsstrategieën van Ymere voldoen niet aan de hedendaagse eisen om goed te testen of de norm wordt overschreden en ook niet om de gemiddelde wekelijkse inname te bepalen. In de voorgenomen nieuwe regelgeving (zie weer de brief van de ministers) zal de corporatie moeten bewijzen dat haar water niet te veel lood bevat (omgekeerde bewijslast).
Daarop vooruit lopend adviseerde HYA  – en nu wordt het wat technisch – alle huurwoningen waar middels de doorstromingsmethode 5 microgram/l of meer is gemeten of alle huurwoningen waar middels stilstandmethode door een monsternemer van een geaccrediteerd bedrijf 10 microgram/l of meer is gemeten alsnog een huurkorting toe te kennen, tenzij Ymere kan aantonen dat de gemiddelde wekelijkse inname onder de 10 microgram /l ligt.

Verschillen tussen Noord en de rest van Amsterdam

Tevens ging HYA in haar advies in op de verschillen die er nu zijn in de aanpak en de huurkortingen in Amsterdam Noord en die in de rest van Amsterdam. Volgens HYA zou er geen geografische ongelijkheid moeten zijn. Wat de huurdersorganisatie betreft is een eventueel te geven huurkorting afhankelijk van de snelheid van handelen van de corporatie Ymere en niet van de locatie waar de woning zich bevindt.

Snelheid verhelpen koppelen aan huurkorting

Over deze snelheid van handelen en de huurkorting die toegekend zou moeten worden, had HYA ook een advies. Een advies dat er op neer komt dat Ymere minder (of geen) huurkorting zou hoeven geven als ze het probleem snel kan verhelpen. Maar dat de huurkorting op kan lopen tot 60 procent op het moment dat er veel tijd verstrijkt voordat het gebrek verholpen is.

Geen weerklank

Helaas vonden de woorden van HYA geen weerklank bij de corporatie Ymere. In hun reactie die u onderaan deze brief kunt lezen, laat zij weten geen van onze adviezen over te nemen. Hun uitleg bij de Ymere lood leidingenverschillende punten vindt HYA teleurstellend en betwistbaar. HYA zal hier dan ook spoedig over in overleg gaan met Ymere.

Advies van HYA inzake loden Leidingen en huurkorting

Reactie van Ymere op advies van HYA inzake loden leidingen en huurkorting

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief