HYA jaarverslag 2023

Het jaarverslag van HYA voor 2023 staat nu online op onze website. Wat heeft HYA het afgelopen jaar gedaan voor onze bewonerscommissies en de positie van huurders? Hoe hebben we gewerkt aan onze relatie met Ymere? Welke samenwerkingen zijn we aangegaan met overkoepelende huurdersorganisaties? Dit en meer vindt u in ons verslag.

Ieder jaar publiceert de Stichting Huurders Ymere Amsterdam (HYA) een jaarverslag. Hierin blikken wij terug op wat we gepland hadden en wat we daadwerkelijk hebben gedaan. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van huurders van Ymere. We staan even stil bij wat we in 2023 hebben bereikt en op gang hebben gebracht. Dit omvat ons contact met onze achterban – de bewonerscommissies van Ymere in Amsterdam – onze interne organisatie, de afspraken die we hebben gemaakt met Ymere, en de samenwerkingen die we zijn aangegaan met de SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) en de FAH (Federatie Amsterdamse Huurderskoepels). Ook bevat het jaarverslag een financieel verslag van 2023. Verder geven we een aantal tips voor medewerkers van Ymere en noemen wij een paar artikelen die in 2023 op onze website zijn verschenen.

Lees het jaarverslag hier.

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief