HYA staat naast én achter huurders Kleine Die

Al vele maanden heerst er hoogspanning in de Kleine Die in Amsterdam Noord. Wat gaat er gebeuren? Wat wil Ymere doen? Zeker in het voorjaar, de tijd dat we allemaal in lockdown zaten, heeft HYA zich er flink tegenaan bemoeid om de belangen van de huurders goed te behartigen. Maar ook nu is HYA bij overleggen aanwezig om met raad en daad bij te staan. Dat blijkt hard nodig.

De Kleine Die is een Amsterdamse volkswijk met 114 eengezinswoningen in Amsterdam Noord. Deze woningen zijn in 1949 gebouwd als noodwoningen voor de stad Amsterdam. De eigenaar van deze woningen was Woningbedrijf Amsterdam, dat in 2004 in woningcorporatie Ymere is opgegaan.

Het is heel lang onduidelijk geweest wat er zou gaan gebeuren met de woningen. De bewoners verzetten zich tegen sloopplannen, ze willen het dorpse karakter behouden. Nagenoeg alle bewoners willen blijven en wensen dat Ymere hun woning renoveert. Dit is uit een onderzoek gebleken onder de bewoners van deze buurt. Er was een vragenlijst rondgestuurd – dit is overigens uitdrukkelijk geen woonwensenonderzoek. De buurt telt 114 adressen, waarvan 3 lege woningen. Op 90 adressen heeft een lid van het huishouden de vragen ingevuld. Dit is een respons van 81%. Hiervan waren 4 voor sloop, 77 voor renovatie en 9 hadden geen voorkeur.

Kleine die

Achterstallig onderhoud

Het stuit veel huurders tegen de borst dat Ymere geen andere uitweg meer ziet dan sloop. Dat renovatie voor Ymere nu te duur is, wijten ze aan jaren van achterstallig onderhoud door de woningcorporatie. Sinds 1985 is er weinig tot geen grootschalig onderhoud aan de woningen gepleegd omdat de bestemming van de woningen onzeker was. Ondanks dat er woningen zichtbaar achteruit gingen werd het besluit om de woningen op te knappen steeds uitgesteld. Ymere heeft tijdens de bewonersavonden en in het daaropvolgende verslag met vragen en antwoorden duidelijk toegegeven dat de huizen de afgelopen jaren inderdaad niet grondig zijn onderhouden

4 scenario’s

Al in 2017 werden er vier scenario’s uitgewerkt: lichte renovatie, grote renovatie, renovatie met funderingsherstel of sloop. Voorop stond dat niemand zou verhuizen en dat iedereen het huurcontract zou behouden. Begin 2019 werden de plannen echter gewijzigd. In plaats van de 4 scenario’s (3 renovatie en 1 sloop) werd door Ymere besloten tot 2 scenario’s.

  • Sloop van 114 woningen of
  • Grootschalige renovatie

Schrik in corona-tijd

In de corona-lockdown (maart 2020) kregen de huurders van Ymere te horen dat er ‘besluiten ingepland zouden worden’.

Natuurlijk sloeg de schrik de bewoners om het hart. Precies op het moment dat ze zich niet meer konden organiseren zouden na al die jaren besluiten ingepland worden? Ze zaten thuis zonder contact met hun buren, in een toch al erg stressvolle tijd. Ze snapten het niet dat Ymere dit moment koos. Met steun van HYA konden ze ervoor zorgen dat het project tijdelijk on hold werd gezet (lees ook Ymere en participatie in corona-tijd).

Steun en medestanders

Nu het weer mogelijk is om met elkaar te spreken, schuift HYA ook weer aan bij overleggen. De bewoners ervaren dat als een steun, naast de ondersteuning die ze ontvangen van de Woonbond.

Die steun was hard nodig toen vorige week de boodschap kwam dat Ymere alles wil slopen. Het was onverwacht voor de bewoners. Het kwam dan ook erg hard aan. Het feit dat de nieuwsbrieven al gedrukt klaarlagen voordat de huurders wisten wat er ging gebeuren deed extra pijn. Deze bewoners geven niet op. Zij houden hoop. Ze hebben veel medestanders. Zo stelde Eric Flentge van de SP vragen aan de Amsterdamse raad (lees ze hier). En natuurlijk blijft HYA naast en achter ze staan.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief