Mantelzorgende kinderen die hun woning verliezen, hebben NU aandacht nodig

Door een gebrek aan goed beleid worden kinderen die bij hun ouders inwonen om hen te verzorgen, uit huis gezet op het moment dat de ouders overlijden. HYA had hier goede afspraken over gemaakt met Ymere, nu die zijn ingetrokken zoekt HYA naarstig naar een oplossing voor deze schrijnende situatie.

‘Semra (24) is niet alleen haar vader kwijt, maar verliest mogelijk ook de huurwoning’ is de trieste kop van een nieuwsitem van de Amsterdamse nieuwszender AT5 op 3 november 2020. Helaas staat dit bericht niet op zichzelf. Al jaren verschijnen soortgelijke berichten.medehuurderschap

Tussen wal en schip

In 2019 vraagt huurdersorganisatie HYA bij Ymere aandacht voor deze trieste situatie voor mantelzorgende inwonende volwassen kinderen. Wij schreven: ‘Wij ontvangen signalen dat medehuurderschap-aanvragen van thuiswonende volwassen kinderen die belast zijn met zware mantelzorgtaken door corporaties vaak worden afgewezen.
Als deze volwassen kinderen geen medehuurderschap ontvangen, wordt de huur opgezegd op het moment dat de hoofdhuurder overlijdt of uitgeplaatst wordt naar een verpleeghuis. De volwassen kinderen moeten dan moeten binnen 6 maanden hun huis uit zijn. Dit levert schrijnende situaties op. Deze mantelzorgkinderen doet wat de overheid verwacht van haar burgers in deze tijd (zorgen voor hun ouders zodat die zo lang mogelijk thuis kunnen wonen), maar vervolgens vallen zij qua wet- en regelgeving tussen wal en schip en staan zij op straat. HYA vraagt nogmaals wat het beleid van Ymere in deze situaties is en adviseert sterk om inwonende volwassen kinderen die een langdurige mantelzorgrelatie hebben met hun ouders, de mogelijkheid te geven medehuurder te worden.’

Maatschappelijk taak

Groot was de blijdschap van HYA dat Ymere het met ons eens was en besloot haar beleid aan te passen en de tekst op haar website veranderde. ‘Hoewel de wet ons niet verplicht, zien wij het als onze maatschappelijke taak om maatwerk te bieden’ stelde Ymere. Zie hier het bericht dat HYA trots en blij plaatste: Succes! Beleidsverandering voor inwonende mantelzorgkinderen.

Afspraken ingetrokken

Helaas heeft Ymere recentelijk eenzijdig deze afspraken ingetrokken. Toen HYA hier vragen over stelde aan Ymere gaf de corporatie aan dat: ‘er een bredere discussie is ontstaan in de stad hierover. Door enkele gevallen van coulance is het aantal aanvragen gestegen, naar nu blijkt. Omdat de eerder gecommuniceerde regeling indruist tegen de wettelijke bepalingen hieromtrent, de Huisvestingverordening juist aan het college bevoegdheid geeft en de corporaties hier verschillend in handelen, stellen we voor dat we dat brede gesprek eerst voeren en jullie daarin betrekken’. Voor vrije sectorwoningen die niet onder de huisvestingsverordening vallen past Ymere het maatwerk onder voorwaarden overigens wel toe.

Uitspraak

HYA vindt het onacceptabel dat de afspraken zijn ingetrokken zonder dat er nieuwe mogelijkheden zijn voor de groep die tussen wal en schip valt (en dat in een tijd waarin ze ook hun ouders verliezen bijv. als gevolg van Corona). HYA heeft dan ook aangegeven dat zij wil dat de met haar gemaakte afspraken blijven gelden totdat er nieuwe afspraken zijn. En dat ze betrokken wil worden bij het maken van deze nieuwe afspraken.

Ymere denkt dat het ‘onverstandig zou zijn als Ymere hierin conclusies trekt, omdat Ymere dat onvoldoende kan. De wens (en niet alleen van ons maar van alle corporaties) is dat er een uitspraak komt hierover.’


medehuurderschap

Nu aandacht

HYA krijgt niet voldoende duidelijk waar, hoe en wanneer het probleem nu wordt besproken en behandeld. Zij wil niet langer wachten en vraagt nu aandacht voor de situatie. Zij zal dit doen door de problematiek bij de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) in te brengen en via hen bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de gemeente Amsterdam.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief