Meer bewonersgroepen verenigd bij HYA!

Met blijdschap kondigen we aan dat er deze winter weer drie bewonerscommissies zich hebben aangesloten bij HYA. Eén totaal nieuwe en twee die ‘slapend’ waren, maar nu nieuwe energie en nieuwe leden hebben en klaar staan om zich voor de huurders in te zetten.

Als bewonerscommissie heb je meer rechten en mogelijkheden om met de verhuurder in gesprek of zelfs in onderhandeling te gaan. Dat is de belangrijkste reden dat HYA enthousiast wordt van de oprichting van nieuwe bewonerscommissies of/en huurderverenigingen. Een andere reden is dat het HYA als stichting sterker maakt als er meer actieve bewonerscommissies of/en huurderverenigingen aangesloten zijn. Onze gebundelde stem (nu 122 aangesloten huurdersclubs) wordt krachtiger, er zijn nog meer ogen en oren in de wijk die de huurdersorganisatie HYA kennis en advies geven. Tot slot kunnen we samen nog beter van elkaar leren. Dat gebeurt bijvoorbeeld op bewonerscontactavonden en Stichtingsraden, maar ook in onze werkgroepen bijvoorbeeld.

Daarom zijn we blij de volgende bewonerscommissies te (her)introduceren.

BC Paarse Blok – Amsterdam West

Dit was een bestaande bewonerscommissie die al een tijd lang geen activiteiten meer ondernam. In het blok zijn nu nieuwe bewoners opgestaan die zichzelf wilde verenigen om zich sterk te maken voor de bewoners. HYA kreeg de vraag van huurders om met hen een BC op te richten. Wij hebben na overleg met de oude bestuursleden deze uitgeschreven en de nieuwe bestuursleden toegevoegd. Na een prettig kennismakingsgesprek zijn zij (opnieuw) erkend.

BC Geel – Amsterdam Noord

Dit is een nieuwe bewonerscommissie. Zij zullen zich onder meer bezig gaan houden met gesprekken en processen rondom renovatie en de energietransitie in hun wijk.

BC Beusemaecker – Amsterdam Nieuw West

Ook deze bewonerscommissie bestond al, maar was jaren inactief, oftewel slapend. Nu is de bewonerscommissie echter weer helemaal wakker. Er zijn nieuwe mensen die zich met passie inzetten voor de huurders, bestaande uit midden- en vrije sector huurders en sociale huurders van Philadelphia.

Wij heten de actieve huurders van harte welkom bij Huurders Ymere Amsterdam.

Meer lezen

Ook een bewonerscommissie/huurdersvereniging oprichten?

Wilt u weten wat HYA voor aangesloten bewonersgroepen doet?

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief