Successen en tegenvallers van de achterban van HYA

‘Wat zijn uw plannen voor 2022 en wat zijn uw successen en tegenvallers van vorig jaar’. Dit waren de vragen die centraal stonden tijdens de bewonerscontactavond op 19 januari. De achterban van HYA kwam samen om hierbij stil te staan. Want successen moet je vieren en bij plannen en ambities kunnen we elkaar versterken.

Wat heeft u met uw organisatie vorig jaar voor elkaar gekregen? Wat viel er vies tegen? En wat wilt u in 2022 doen? Kan HYA daar bij helpen? En zo ja, op welke manier? Of kunnen andere bewonerscommissies en huurdersorganisaties wellicht helpen? Samen zijn we sterk! Dat was de aftrap van een bevlogen gesprek met de actieve georganiseerde huurders van Ymere.

Samenwerkingen en initiatieven

Al snel bleek dat er best wat te vieren is, dat er dikke tegenvallers zijn en dat de ambities en plannen van huurders groot zijn. Successen waren vooral behaald in samenwerking. Nieuwe samenwerkingen met elkaar, met andere partijen en organisaties in de wijk én soms ook met Ymere. Zo zijn op verschillende plekken in de stad de handen in elkaar geslagen om meer te doen met groen in de straat. Van Plantjesdag tot burenverbinding tot de oprichting van een zogeheten leefstraat met groen, waar de bewonerscommissie invloed gaat krijgen op de inrichting. Ook ruilkasten (met subsidie van Ymere) werden genoemd.

Leefbaarheid en onderhoud

Tegenvallers waren er ook. De meesten hadden te maken met onderhoud en met niet nagekomen afspraken van Ymere. Zo werd er vermeld dat schilderwerk voor de zoveelste keer was uitgesteld en dat het nu niet eens zeker is of het doorgaat. Er kwamen verschillende verhalen over gebrekkig CV-onderhoud. Er werd uitgesproken dat het zo lastig is om dingen voor een heel gebouw voor elkaar te krijgen. Als er bijvoorbeeld lekkage is in meerdere woningen, waarom wordt het dan alleen in de betreffende woning gerepareerd, maar het wordt niet het geheel aangepakt?
Ook op het gebied van leefbaarheid en het toewijzingsbeleid werden teleurstellingen uitgesproken. Waarom gaan benedenwoningen die vrijkomen naar jongeren in plaats van naar de ouderen in de buurt?

Financiële problemen

Daarnaast wordt door de aanwezigen heel duidelijk gemaakt dat veel huurders met financiële problemen kampen. Door het duurder geworden leven weten mensen niet meer hoe ze hun rekeningen kunnen betalen. Naast de oplopende inflatie is er de energierekening die enorm gestegen is, voor veel huurders een groot probleem. Het water staat veel huurders aan de lippen. Er kan in deze zware tijd geen huurverhoging bij, drukken de bevlogen huurders HYA op het hart. Sterker nog: huren moeten dalen om ervoor te zorgen dat mensen hun boodschappen nog kunnen betalen.

Bijeenkomst en gesprekstafels

Alle punten die benoemd zijn, gaat HYA bespreken met Ymere. HYA bundelt de stem van de huurders en stelt dan vragen. Soms leidt dit tot (ongevraagde) adviezen van de huurdersorganisatie aan de corporatie. Tijdens de avond gaven de actieve huurders elkaar ook veel tips en steun op onderwerpen. Zo vertelde iemand dat het kan helpen om problemen op het gebied van leefbaarheid aan te kaarten bij Ymere. In haar complex wonen veel bewoners met een zorgbehoefte. En dit levert soms flinke leefbaarheidsproblemen op. Er is toen besloten om een bijeenkomst te organiseren over ‘hoe gaan we veilig met elkaar om’? Er is aandacht voor het complex van een Zorg en Veilig Team, waar Ymere ook bij aanwezig is. En in het nieuwe jaar komen er gesprekstafels.

Dingen die lukken

Veel ambities en plannen van bewonerscommissies en huurdersverenigingen liggen in het verlengde van hun tegenvallers. Dat is logisch: waar het slecht gaat moeten zaken veranderen. Maar ook zijn er veel plannen die verdergaan met de behaalde successen. Uitbouwen of gewoon doorgaan met  dingen die lukken: dat geeft energie!

Successen en tegenvallers van HYA

Ook HYA ging in op successen en tegenvallers van 2021 én de ambities voor 2022. In een presentatie stonden ze stil bij de belangrijkste zaken. U kunt de presentatie hier zelf ook bekijken.

Belangrijkste ambities

Aan het eind van de avond vragen we alle actieve huurders welke ambitie zij heel belangrijk vinden voor HYA. Wat zou onze belangrijkste ambitie moeten zijn? We sluiten dit artikel af met een aantal genoemde ambities.

‘Gelijkwaardige behandeling! En ervoor zorgen dat bewonersparticipatie niet gebruikt wordt om plannen van bestuurders te draagvlakken.’

‘Veilig wonen en dat Ymere niet van alles overlaat aan VvE’s die gemengde complexen bestieren. Een eerlijke positie voor huurders in gemengde complexen.’

‘Eerlijke en transparante communicatie van Ymere, ook over participatie.’

‘Aandacht voor veiligheid in een duurzame samenleving. Onder meer door spreiding van kwetsbare groepen. Alleen dossier opbouwen is niet de weg.’’

‘Dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen zodat ook degenen die niet digitaal deel kunnen nemen er dan weer bij kunnen zijn.’

‘Ymere moet meer denken aan het woongenot van bewoners, dat moet voorop staan en dat kan worden bereikt door meer te luisteren naar huurders.’

‘In gezamenlijkheid kijken hoe Ymere en het stadsdeel voor de huurders gesprekspartners kunnen zijn met als doel: veilig en betaalbaar wonen en zorgen voor een veilige woonomgeving.’

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief