Objectief meten of iets schoon, heel en veilig is

Hoe kun je objectief meten of een gebouw schoon, heel en veilig is? Ymere is bezig met een pilot op dit gebied. Ze gebruiken een methodiek  waarbij een foto-app een belangrijke rol speelt. Via de app kun je die ruimten op de gevoelige plaat vastleggen waar de kwaliteit onvoldoende is. Tijdens de schouw in de Amsterdamse Dapperbuurt liepen verschillende bestuursleden van HYA mee om te ondervinden of het een nuttige methode is.

 Deze maand gaan tien wijkbeheerders van Ymere met een tablet in de hand op stap om foto’s te maken van gemeenschappelijke ruimten, galerijen, portieken en trappenhuizen. In een pilot meten zij de beeldkwaliteit van complexen met zo’n 13.000 woningen: hoe schoon, heel en veilig is elk gebouw? Woonconsulenten, huurders en het Ymere management zijn daarbij uitgenodigd.

Zo liepen vorige week enkele mensen van HYA mee met Vernon Julen (wijkbeheerder Dapperbuurt) met een schouw van vier objecten in de Reinwardtstraat (Dapperbuurt). Samen testen ze de nieuwe app om op conditiemeting wijze de leefbaarheid-score van een object of complex te bepalen.

Aangekoekt vuil

Hoe werkt de app? In de app zijn alle onderdelen van het complex, met uitzondering van de binnenkant van de woningen, benoemd.  Elk onderdeel (bijvoorbeeld de trap) wordt grondig beoordeeld. Hoe vuil is de trap (schoon, inloop vuil, ingelopen vuil, niet te verwijden)? Wat is de kwaliteit van de trapleuningen (onbeschadigd, lichte schade, ernstige schade)? Enzovoort. Per kenmerk wordt een waardeoordeel gegeven A B C D E F. In de app staan ook voorbeelden van de verschillende waardeoordelen. Dan weet je bijvoorbeeld welke waarde toegekend moet worden aan een trapleuning met aangekoekt vuil. Als iets niet met een A beoordeeld wordt dan wordt er een foto gemaakt.

Hulpmiddel bij overleg

Deze objectieve beeldgegevens kunnen volgens HYA ontzettend goed van pas komen bij het overleg tussen Ymere en een bewonerscommissie over de huismeesterstaken van een wijkbeheerder. Deze app kan bij dit soort overleggen een goed hulpmiddel zijn om tot een gezamenlijk standpunt te komen.
De app zal een onderdeel worden van de complexmonitor. Een onderdeel daarvan is ook een schouw vanuit vastgoed, die schouw kijkt meer naar de technische kwaliteit.

Het oordeel van de huurderskoepel  HYA is positief! Peter Weppner van de HYA: “Het is een zeer geslaagde app. Wat ons betreft gaat Ymere dit invoeren.”

beeldkwaliteit

Van links naar rechts: Tatyana Rudenok (aspirant-bestuurslid HYA), Huub de Boer (!Woon), Peter Weppner (HYA en Vernon Julen (wijkbeheerder Dapperbuurt).

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief