Ymere hoofdkantoor

Vrije sector en huurverhoging

Als u een vrijesectorhuurwoning, parkeerplaats, berging of bedrijfspand huurt, wordt de huur jaarlijks verhoogd met het percentage of het prijsindexcijfer dat in uw huurcontract staat. De huurverhogingsbrief krijgt u later …

Huurverhoging Ymere 2019

Ook dit jaar heeft Samenwerkende Huurders Ymere (waar HYA deel van uitmaakt) met Ymere onderhandeld over de huurverhoging. Al is de huurverhoging hoger uitgevallen dan onze inzet was (dat was …

Huurverhoging 2018

De regering bepaalt ieder jaar hoeveel de huur maximaal mag stijgen. De maximale huurverhoging 2018 is afhankelijk van uw huishoudinkomen, gebaseerd op de inkomensgegevens van 2016. Voor inkomens tot en …