huurverlaging

Eenmalige huurverlaging 2021

Een deel van de huurders met een sociaal huurcontract en een laag inkomen kan in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering bekend gemaakt. Als u als Ymere-huurder …

huur corona

Huur betalen in crisistijden

Waarom wordt de huuraanpassing nu doorgevoerd, mensen hebben het financieel zwaar? Dat is een vraag die we veel horen nu. Uw huurdersorganisatie heeft deze vraag gesteld aan de corporatie. In …

Nieuwe huurverhoging Ymere 2020

Ondanks dat het, zeker nu, bij veel huurders niet gelegen komt, valt ook dit jaar het voorstel huurverhoging in de bus. Ook dit jaar heeft Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (waar HYA …