duurzaam wonen

Duurzaam wonen voor iedereen

Hoe houden we de energietransitie in de sociale huursector betaalbaar? En hoe zorgen we ervoor dat sociale huurders niet opdraaien voor de kosten? Hierover gingen Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de …

huurtoeslag meldpunt

Meldpunt huurtoeslag

Werd uw aanvraag voor huurtoeslag afgewezen terwijl u wél aan alle voorwaarden voldeed? Kreeg u huurtoeslag, maar is dit om onduidelijke redenen stopgezet? Of moest u ten onrechte huurtoeslag terugbetalen? …