Prestatieafspraken: de lange laatste fase

De Amsterdamse huurderskoepels (verenigd in de FAH) zitten samen met corporaties en de gemeente aan de onderhandelingstafel om meerjarige afspraken te maken. Deze prestatieafspraken gaan onder meer over nieuwbouw, verkoop, duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Onze voorzitter Peter Weppner geeft u een stand van zaken.

“Het proces zit nu in de lange laatste fase. Er is benoemd over welke zaken we het eens zijn, welke nog verder besproken moeten worden omdat er voldoende raakvlakken zijn waarop we het wel eens kunnen worden en over welke zaken we absoluut tegengesteld denken. Over deze laatste zaken zal stevig moeten worden onderhandeld.

Stevige onderhandelingen

Een aantal voorbeelden van de punten waar stevig over onderhandeld moet worden zijn: stoppen met verkopen sociale huurwoningen én geen huurverhoging bij verduurzaming van woningen.

Het streven is om er deze maand zo goed als uit te komen.”

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief