Verenigde huurders: sterke huurders!

HYA heeft er weer drie mooie nieuwe bewonerscommissies bij. Natuurlijk is de huurdersorganisatie daar blij mee. Want verenigde huurders hebben een sterkere positie. Ze hebben meer rechten dan individuele huurders. Ook hebben ze hebben recht op financiële ondersteuning. Een win-winsituatie dus.

Deze lente hebben de volgende BC’s zich opgericht.

  • BC Kerngroep Amsterdamse Poort. Deze groep bewoners heeft al veel overleg opgestart. Ze zit onder meer aan tafel met de gemeente, met Stichting !Woon en met winkeliers en andere groepen inbewonerscommissie de Bijlmer. We zijn onder de indruk van deze zeer actieve en betrokken huurders. Zij hebben HYA onlangs uitgenodigd voor een rondleiding door hun mooie buurt.
  • BC Marathonbuurt is opgericht omdat hier een renovatieproject gaande is. Bijzonder is dat het hier gaat om een pilotproject dat SHY (waar HYA ook onder valt) samen met Ymere en met ondersteuning van !Woon doet. In dit, tot nu toe veelbelovende, pilotproject werken we aan meer en betere participatie binnen renovatieprojecten.
  • BC IJdoornlaan58. Dit is een vrije sector huur-complex in Amsterdam, waar ook kopers zitten. De BC komt dus naast de bestaande VvE te staan. In gemengde complexen is het altijd verstandig om je als huurders te verenigen. Interessant is ook dat een van de oprichters van deze BC al in de HYA- werkgroep Vrije Sector Huur zit. Een werkgroep die zich bezig houdt met de positie van vrije sector huurders van Ymere. Kijk hier naar hun speerpunten.

Wij heten de drie nieuwe bewonerscommissies welkom en zien ernaar uit met hen samen te werken aan krachtige buurten.

Wilt u ook een bewonerscommissie opzetten? Kijk even hier.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief