Werkplan 2021: De energie van HYA

Ons werkplan is eindelijk officieel vastgesteld. We moesten met de aangesloten bewonerscommissies en huurdersverenigingen bij elkaar zijn om dit officieel te kunnen doen. Maar we zijn natuurlijk al lang hard bezig met onze doelstellingen voor 2021. Vandaag willen we graag ons voorwoord van het Werkplan plaatsen. Wilt u meer lezen, download dan het hele werkplan!

HYA gaat met energie het nieuwe jaar in. Waar we al die energie vandaan halen? We hebben allemaal een zwaar jaar achter de rug. Drie kwartalen van vorig jaar stonden in het teken van de coronapandemie die de wereld teisterde en nog steeds teistert. Natuurlijk heeft dat ook ons werk enorm beïnvloed. Het leverde vertraging op in onze overleggen met elkaar, met bewonerscommissies en met Ymere. En het leverde vele misverstanden en communicatieproblemen op.

Vooraf betrokken

Maar onze veerkracht in de crisis leverde energie op. We hebben snel geleerd om digitaal over te schakelen en om (ook) digitaal verder te gaan met onze missie om de belangen van de huurders van Ymere in Amsterdam te behartigen. Vorig jaar hadden we ons werkplan: ‘Van commentaar achteraf naar invloed vooraf’ genoemd. Daarmee wilden we heel duidelijk maken hoe wij willen samenwerken met Ymere. Wij willen vooraf betrokken worden bij beleid, vooraf de huurdersstem inbrengen om zo samen met de corporatie te komen tot beter beleid.

Van twee kanten

Gaat dat nu goed? Nee, dat kunnen we niet volmondig zeggen, maar we zien verbeteringen. We zien dat onze houding verandert. Dat we steeds meer het initiatief nemen om zaken op de agenda te zetten voordat er staand beleid is van Ymere. Dit zorgt ervoor dat we meer invloed hebben op beleid. We zijn er nog lang niet en we hopen van harte dat deze verandering meer en meer van twee kanten gaat komen. Dat Ymere haar huurdersorganisatie vooraf uitnodigt om mee te denken in plaats van achteraf met elkaar te moeten bakkeleien over eventuele wijzigingen in een beleid dat al door de grote organisatie is goedgekeurd en daarmee erg moeilijk te veranderen is.

Betaalbaarheid

Maar zoals gezegd: we zien verandering, we boeken kleine successen en dat geeft ons energie. Energie om samen op te komen voor de huurdersbelangen in de energietransitie bijvoorbeeld. Het doet ons deugd dat voorzichtige stappen om tijdens deze enorme transitie meer oog te hebben voor de stem van huurders eindelijk gezet worden. HYA werkt hard aan een gedragen energietransitie waarbij betaalbaarheid voor huurders hoog in het vaandel staat. Leg de rekening niet bij de huurder! We hebben er binnen HYA een werkgroep voor opgericht waar bewonerscommissieleden samen met bestuursleden en huurders werken aan vraagstukken op het gebied van Duurzaamheid, Energietransitie, Onderhoud en Renovatie.

Toolkits voor de achterban

We gebruiken meer en meer de kracht en kennis van huurders en zullen dit jaar daar ook veel energie in steken. Er komen nieuwe werkgroepen en de bestaande werkgroepen worden uitgebreid. We gaan tijd steken in toolkits voor bewonerscommissies. Die toolkits zullen helpen beter contact te houden of te krijgen met de achterban. En daarmee de participatie binnen bewonerscommissies verbeteren.

Elkaars hulp

En precies op dit gebied: ‘verbeteren van participatie’ hebben we recentelijk ook afspraken gemaakt met Ymere. We hebben afgesproken dat we op dit gebied elkaars hulp altijd kunnen inroepen. Vooraf, niet als alle plannen al in kannen en kruiken zijn. Dat zijn mooie afspraken. Daar krijgen we energie van!

Peter Weppner, voorzitter HYA

Download het Werkplan 2021 als pdf »

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief