Werkplan 2023: Vol voor huurdersinvloed

Huurders Ymere Amsterdam maakt elk jaar een werkplan. Het werkplan voor 2023 is af. Wat gaat de huurdersbelangenorganisatie in 2023 doen? Hierbij publiceren we het voorwoord en het werkplan.

Vol voor huurdersinvloed

HYA werkplan

De voorgaande jaren stonden met name in het teken van het realiseren van onze ambities uit ons beleidsplan 2021-2025. Het komend jaar 2023 staat in het teken van verbinding maken en via samenwerking onze doelen realiseren. Samenwerking met achterban, Ymere en koepelorganisaties. Verbinding met deze organisaties, maar ook verbinding van ons beleidsplan met de actualiteit.

We zijn in 2022 verrast door ontwikkelingen vanuit het nieuwe kabinet. Een mooie verrassing is het beëindigen van de verhuurdersheffing in 2023 en daardoor de beëindiging van extra belastingdruk op Ymere, waarvoor alle huurders de rekening betalen. Een minder mooie verrassing was het ontstaan van landelijke Prestatieafspraken, die onvoldoende recht doen aan de lokale behoefte in Amsterdam. Bovendien beperken ze de mogelijkheden van lokale Prestatieafspraken.

We maken ons ernstig zorgen over de mate van participatie bij de gesprekken met de provincie Noord-Holland om verder invulling te geven aan de landelijke Prestatieafspraken. Deze lijken louter productieafspraken (woningbouw, energietransitie en verduurzaming) te worden, die voorbijgaan aan de belangen van de mensen voor wie we de afspraken maken. Onze algemene indruk is dat de mens en de menselijke maat en de gevolgen voor doelgroepen, niet of nauwelijks zijn belicht.

Met en voor onze achterban gaan we de mogelijkheden van participatie vergroten.

Onze zorgen willen we verkleinen door sterker te zijn in samenwerking. Met en voor onze achterban gaan we de mogelijkheden van participatie vergroten. Dit doen we onder meer door inzet op de ontwikkeling van bewonerscommissies en door ontmoeting en verbinding te organiseren tussen hen en de bewoners in de buurt. Met Ymere zetten we ons in om de positie van bewoners(commissies) verder te verbeteren. We leggen de nadruk op het informeren van en het meedenken en meedoen door huurders en door het nauwgezet monitoren van de afspraken die zijn gemaakt. De samenwerking met koepelorganisaties betreft met name SHY (voor het beleid Ymere-breed) en met de FAH (voor invloed op het stedelijk beleid van Amsterdam).

De volkshuisvestelijke en maatschappelijke werkelijkheid is door de ontwikkelingen op het gebied van energieprijs, algehele inflatie en nieuw overheidsbeleid flink veranderd in 2022. Inzet van HYA is om onze ambities uit ons beleidsplan 2021-2025 te verbinden met de actualiteit en in te spelen op de nieuwe werkelijkheid. Onze inzet is voor alle huurders, dat wil zeggen huurders met een sociale huur, met een middenhuur en met een vrije sector huur.

Uiteraard blijven we ook aandacht besteden aan de inzet van voorgaande jaren. Zoals een meer empathisch Ymere; het tot een hechte en gedragen samenwerking komen tussen WMM-Vechtstroom en HYA; het benadrukken van de kracht van huurders; de versterking van huurders in een VvE; het sterker en leefbaarder worden van buurten. Dit alles dankzij de inzet van HYA maar zeker ook dankzij de inzet van bewonerscommissies en huurdersverenigingen.

Peter Weppner, voorzitter HYA

Lees hier het werkplan: Vol voor huurdersinvloed

Ga naar andere beleidstukken van HYA

 

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief