Uitspraak van de rechter over meting loodgehalte: huurders krijgen huurkorting

In een rechtszaak tussen Ymere-huurders en Ymere over toekenning van huurkorting vanwege een te hoog loodgehalte, stelt de rechtbank Amsterdam de huurders in het gelijk.

Huurders van een Ymere-huurwoning waar lood in de leidingen was geconstateerd hebben Ymere voor de rechter gedaagd om een huurkorting van 60% te krijgen tot het moment dat hun leidingen gesaneerd waren. Ymere had in deze woning met haar meetmethode een loodgehalte gemeten die onder de norm van 10 microgram lood per liter water lag. De huurders hadden een geaccrediteerd bureau een tweede meting laten verrichten waaruit bleek dat de norm wel werd overschreden.

Niet bewezen

Ymere’s verweer in de rechtszaak was dat met de gebruikte meetmethode niet bewezen is dat er daadwerkelijk sprake was van een gebrek (een overschrijding van de norm van 10 microgram lood per liter water).

Huurkorting

De rechter heeft de huurders echter in het gelijk gesteld. Zij krijgen de huurkorting van 60 % tot het moment dat de leidingen zijn gesaneerd (dat was eind juni 2020). De huurders krijgen niet de kosten voor het fleswater vergoed. Ze wilden hier 100 euro per maand voor hebben. De rechtbank achtte dit deel van de vordering niet toewijsbaar.

Niet nodig

De uitspraak van de rechter brengt Ymere wat meer op het pad dat HYA adviseert. HYA stelde in haar eerdere ongevraagde advies voor om een gebrek te erkennen bij huurders waar middels de doorstromingsbemonstering meer dan 5 microgram lood per liter water is gemeten of middels eerstuitstromend waterbemonstering 10 of meer. Als dit advies opgevolgd zou zijn, zou er meer recht gedaan worden aan de last die men heeft van lood in het drinkwater en zouden deze rechtszaken onnodig zijn geweest.
HYA is wel blij dat door haar adviezen de coulanceregeling ten minste in stand is gebleven, dit heeft deze huurders geholpen hun gelijk te halen.

Kijk hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam

Lees hier het artikel: Toch huurkortingen voor nieuwe gevallen van te veel lood in de leidingen.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief