Hoe rijk zijn corporaties en wie betaalt hun belasting?

Woningcorporaties hebben 18 miljard winst gemaakt, tweette VVD-kamerlid Daniël Koerhuis deze zomer. Niet waar, zeggen de corporaties. Dat bedrag klopt niet! Ons bezit is in stenen wel een paar miljard meer waard geworden, maar daar hebben we helemaal niks aan. We zijn juist armer, want we moeten steeds meer belasting betalen, betogen zij.

De verhuurderheffing is de belasting waar corporaties het meest over klagen (update: 200 woningcorporaties hebben hier zelfs bezwaar tegen ingediend bij Belastingdienst- lees hier een bericht over) en ook op de gestegen vennootschapsbelasting wordt wat afgevloekt. Volgens de branchevereniging van woningcorporaties Aedes kán de oplopende belastingdruk namelijk niet langer worden genegeerd door het Rijk. Die druk loopt deze kabinetsperiode op met een miljard, tot 2,6 miljard euro in 2021, aldus Aedes.

Waar vroeger de rijksoverheid nog miljarden in volkshuisvesting investeerde, is de sociale huursector nu een inkomstenpost geworden

Dat bedrag wordt dus jaarlijks uit de sociale huursector getrokken. Juist: uit de sociale huursector, daar wordt die belastingdruk op afgewenteld. Huurders krijgen meer huurverhoging of minder onderhoud en woongenot, allemaal om de kosten van deze belasting te dekken. Sociale huurders zijn dus de pineut. Waar vroeger (tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw) de rijksoverheid nog miljarden in de volkshuisvesting investeerde, is de sociale huursector nu een inkomstenpost geworden.

En het einde is nog niet in zicht. Corporaties in schaarstegebieden wordt weliswaar tien jaar lang 100 miljoen per jaar heffingskorting aangeboden in ruil voor investeringen in nieuwbouw. Maar deze korting compenseert niet eens de stijging van de belastingheffing.

Amsterdam loopt vast

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft een interessante doorrekening gemaakt van de investeringscapaciteit van de woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Kijk hier:

Totale heffingen in miljoenen euro’s van reguliere Amsterdamse corporaties: de Alliantie, De Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere. Vpb=vennootschapsbelasting.

  

De bron van dit artikel is Nul20.nl. Lees het gehele artikel

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief