Stichtingsraad 24 april

 

 

 

 

 

 

Onze voorzitter erkent wederom een nieuwe BC en wel GWL-Terrein. Welkom! Tijdens de BC avond van vorige week is ook al een aantal nieuwe BC’s welkom geheten. HYA is heel blij met alle nieuwe erkenningen.

Na een verhitte discussie zijn de notulen vastgesteld en licht Cees een paar antwoorden toe over het jaarverslag. Ook over de jaarrekening zijn een aantal vragen gesteld en beantwoord.Na een korte pauze maakt HYA een rondje bij bewonerscommissies. Er worden vragen gesteld over:

  • Hoe zit het met de WOB
  • Wat mag wel en niet bij cameratoezicht? Hoe verhoudt zich dat tot de AVG?
  • Een bewoner heeft een eigen camera opgehangen, mag dat?
  • Wanneer kan en mag een consulent van Ymere de beelden wel of niet bekijken?
  • Wat te doen bij vocht en schimmel?

HYA geeft aan dat cameratoezicht ook een punt is van het Stedelijk overleg. SHY heeft inmiddels een advies gegeven en er zijn afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Ook het feit dat mensen niet weten dat de camera’s er hangen en daaruit volgend hoe we om gaan met de beelden zal punt van aandacht zijn. HYA gaat proberen dit transparant te maken.

Wat betreft lekkages en schimmel geeft HYA aan dat dit  prioriteit nummer 1 is geworden. Er is een Amsterdamse schimmelaanpak afgesproken. Direct contact opnemen met Ymere via Mijn Ymere of via de telefoon, waarna Qbuild contact opneemt. Deze firma koppelt terug naar Ymere. Er is echter een achterstand nu van twee maanden. HYA wil het liefst niet dat bewoners de individuele problemen moeten aankaarten maar dat Ymere een heel blok zou moeten aanpakken.

Wordt Vervolgd. Dank voor ieders aanwezigheid en tot de volgende stichtingsraad.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief