Stop verkoop huurwoningen en monitor de corporaties!

“Stop de leegverkoop!” zingt een koor begeleid door accordeons op vrijdag 26 juli. Bewoners in Amsterdam Zuid zijn voor de tweede keer dit jaar in actie gekomen om aandacht te vestigen op de verkoop van sociale huurwoningen in hun wijk. De actie wordt georganiseerd door bewonersvereniging Olympia en Huurders Belang Zuid. Ymere reageert dat ze wel móet verkopen om betaalbaar te kunnen verhuren.

In het complex Olympia waren een kleine tien jaar geleden nog 550 sociale huurwoningen van Ymere. Dit zijn er nu nog 230. De woningcorporatie zal dit aantal de komende jaren terugbrengen tot 76. Ze verkopen de woningen tegen de marktprijs (300.000 euro voor 45 vierkante meter). En dit terwijl er nog maar zo’n 18 procent sociale huurwoningen in deze wijk aanwezig zijn.

‘Een sociale woning is kostbaar maatschappelijk bezit dat niet zomaar op de vrije markt verkwanseld mag worden‘, zegt de bewonersvereniging op hun facebook-pagina. ‘Ook de gemeente wil een totale stop op de verkoop van sociale huurwoningen maar is jammer genoeg niet de baas van de corporaties. Die corporaties moet ingeprent worden dat zij er zijn voor de mensen en niet voor het kapitaal!’

verkoop huurwoningen

foto van Parool

Noodzaak

Een woordvoerder van Ymere, Coen Springelkamp, laat in het Parool weten dat ze de woningen moet verkopen om de kosten te dekken die de corporatie maakt. ‘We moeten bijbouwen, verduurzamen, renoveren en zorgen dat er betaalbaar gehuurd kan worden. Om dat te kunnen financieren, is het noodzakelijk om af en toe sociale huurwoningen te verkopen. De inkomsten van de huur die wij ontvangen zijn ontoereikend. ‘

“De FAH pleit niet alleen voor een totale stop van de verkoop van sociale huurwoningen. Wij pleiten er ook voor dat de gemeente dit gaat monitoren. En wel per corporatie!”

Gemeente moet monitoren

Dat er in de wijken waar het veel oplevert maar doorverkocht wordt, is wat Cees Fenenga  van Huurders Ymere Amsterdam (HYA) en van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) wil stoppen. Als vertegenwoordiger van de Amsterdamse corporatiehuurders is de FAH in overleg met corporaties en de gemeente om nieuwe prestatieafspraken te maken. Cees speecht op de demonstratie: “De FAH pleit niet alleen voor een totale stop van de verkoop van sociale huurwoningen. Wij pleiten er ook voor dat de gemeente dit gaat monitoren. En wel per corporatie! Want nu wijzen alle corporaties naar elkaar en worden de prestatieafspraken niet goed nagekomen.”

‘Stop verkoop’ scanderen de aanwezigen en zo gaat de protestactie op de snikhete julidag door. De actie is op deze zomerse dag niet zo drukbezocht als de vorige actie op 1 maart. Maar de sfeer is goed en de boodschap is duidelijk.

prestatieafspraken Amsterdam

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief