Terugblik 2021

Ons jaarverslag is af. Graag publiceren we hier het voorwoord en het jaarverslag over 2021.

2021 was een jaar waarin de crises ons land en onze stad hard troffen. Naast een coronacrisis die een deel van het jaar het persoonlijk contact moeilijk maakte en die voor veel persoonlijk leed zorgde, woedde er een hevige woningcrisis. Tekorten aan betaalbare huur- en koopwoningen, oplopende huur- en huizenprijzen: het maakte het leven van veel mensen erg moeilijk.

In reactie op de woningcrisis en het falende beleid waren er dit jaar veel protesten. Het was het jaar van het Woonprotest, mensen vonden elkaar en lieten gezamenlijk hun stem horen. Als belangenbehartiger voor (toekomstige) Ymere-huurders hebben wij onze steun uitgesproken voor deze protesten. Velen van ons hebben meegelopen en meegeschreeuwd. Want het is van groot belang dat er beter beleid komt. Beleid waarbij voorop staat dat wonen een recht is, geen gunst.

Vanuit onze rol zijn we ook bezig geweest met het bijsturen van beleid en dan primair van het beleid van Ymere in Amsterdam. Altijd maken we ons sterk voor het inbrengen van het huurdersbelang en het huurders-perspectief in het beleid van Ymere. Onze wettelijke mogelijkheden hiervoor zijn beperkt. Het schrijven van een advies dat een corporatie naast zich neer kan leggen, kan frustrerend zijn. Maar onze sterke contacten en relaties zorgen voor veel meer invloed dan alleen de officiële adviezen die we schrijven. We zijn altijd in overleg met de corporatie én met de bewonerscommissies en huurdersverenigingen die we onze achterban mogen noemen. We hebben korte lijnen met bijna alle afdelingen van Ymere. Wij brengen die huurdersstem in. Of zo je wilt: we brengen de leefwereld naar de systeemwereld. We brengen de inbreng van de sociale huurders naar de tekentafels van de beleidsmakers en natuurlijk hebben we ook veel contacten met de medewerkers van Ymere die met hun voeten in de klei staan.

Ook bij Ymere was er dit jaar een grote verandering; binnen de directie. Karin Laglas vertrok bij Ymere en liet een financieel gezonde corporatie achter. Erik Gerritsen werd de nieuwe directeur-bestuurder. Ondergetekende mocht kennis met hem maken (hoe toepasselijk) bij het afscheid van Karin Laglas. HYA denkt dat Ymere heel blij mag zijn met deze bestuurder, hij heeft een prima politieke antenne en met zijn sociaal gevoel is, zo leert de ervaring tot nu, ook niets mis.

Ook dit jaar zijn er ook frustraties. Dingen die niet lukken, beleid waar geen beweging in is te krijgen. En, net als bij de bewonerscommissies en huurdersverenigingen (zie artikel op pag. 11),  liggen veel van onze ambities en plannen in het verlengde van deze tegenvallers. Want waar het slecht gaat, moeten zaken veranderen. Maar ook willen we graag stilstaan bij alles wat wel is gelukt. Samen, met de bewonerscommissies, huurdersverenigingen én met Ymere. Successen moet je claimen én vieren. En ook alle vrijwillige inzet om huizen, complexen, buurten, steden leuker en leefbaarder te maken, moet je vieren.
Als voorbeeld van goede samenwerking noemen we het gedoe rondom het voornemen van Ymere om voormalige winkelpanden in de Vrolikstraat om te vormen tot begane grondwoningen voor senioren. Hierin zijn we samen opgetrokken richting een dwarsliggende gemeente. Uiteindelijk heeft de gemeente ingestemd met de plannen en kunnen deze panden getransformeerd worden tot woningen. We zijn zeker van plan om samen met Ymere meer van deze acties te ondernemen.

Wij leggen in dit verslag verantwoording af van wat we in 2021 hebben gedaan en heel graag vieren we, nu het in 2022 weer mogelijk lijkt, met elkaar de successen die we samen hebben behaald.

Tot ziens in 2022!

Peter Weppner, voorzitter

Lees hier het hele jaarverslag

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief