Transitievisie warmte: stand van zaken

De komende twintig jaar gaat Amsterdam van het aardgas af. In de Transitievisie Warmte staat wanneer welke buurt aan de beurt is. En wat de aardgasvrije warmteoplossingen zijn in de Amsterdamse buurten. Inspraak is geweest, wat volgt nu?

Deze hele transitie heeft grote impact op de bewoners. De stad heeft Amsterdammers daarom ook uitgenodigd om op de visie te reageren via een inspraakronde. Ook huurdersorganisatie HYA heeft hier gebruik van gemaakt. Wij hebben met name aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van de transitie. We onderstreepten dat betaalbaarheid het basisuitgangspunt moet zijn. Huishoudens die onder of op een middeninkomen zitten, hebben namelijk geen extra budget voor energielasten zonder dat het ten koste zou gaan van andere noodzakelijke uitgaven.

Transitievisie in september vastgesteld

Nu deze inspraakfase is geweest, worden reacties verzameld en doorgenomen. In de ‘Nota van beantwoording’ zullen de reacties worden gebundeld en ‘waar mogelijk’ verwerkt, waarna de visie in september 2020 definitief door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Meer informatie over de inspraakprocedure is te vinden op www.amsterdam.nl/inspraak.

Tijdpad

Alle Amsterdammers gaan merken dat de stad in transitie is. Buiten, maar ook in hun eigen woningen en gebouwen. In bijna 50 buurten is al gestart. Voor de andere ruim 400 buurten is een tijdpad opgesteld. Sommige buurten krijgen een collectieve oplossing en worden op een vast moment tegelijk aardgasvrij. Andere buurten zullen een voor een of per straat aardgasvrij worden.

In de Transitievisie Warmte (TVW) leest u hoe Amsterdam als stad van het aardgas af gaat.

 

Bronnen: gemeente Amsterdam en !Woon
aardgasvrij

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief