Ymere gestraft voor het bouwen van sociale huurwoningen voor ouderen

Woningcorporatie Ymere heeft de gemeente Amsterdam toestemming gevraagd om in de Oosterparkbuurt een aantal sociale huurwoningen te bouwen. Het gaat om benedenwoningen in de Vrolikstraat en Derde Oosterparkstraat die 30 jaar geleden zijn omgezet in een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij zijn de tussenliggende tuinen volledig volgebouwd. Door de oorspronkelijke situatie te herstellen komen er weer zeven woningen beschikbaar die met voorrang aan senioren kunnen worden verhuurd. De gemeente wil daar wel mee instemmen, maar stelt als voorwaarde dat Ymere op een andere plek in Amsterdam-Oost 866 vierkante meter bedrijfsruimte terugbouwt. Huurdersorganisatie HYA vindt dat idioot en heeft samen met Ymere een brief aan de gemeenteraad geschreven.

Amsterdam wil een Age-friendly-City zijn en heeft er daarom op ingezet om de komende jaren veel woningen te bouwen waarin ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het plan van Ymere komt daaraan tegemoet. De geplande woningen in de Oosterparkbuurt bevinden zich op straatniveau en door de bebouwing op de voormalige tuinen te verwijderen ontstaat een gezamenlijke binnentuin van 570 vierkante meter. Ideaal voor senioren en een mooier uitzicht voor de bovenliggende etagewoningen. Alle belanghebbenden staan daar vierkant achter. De buren, Stadsdeelcommissie Oost, Ymere en de vertegenwoordiging van de huurders van Ymere, huurdersorganisatie HYA.

De gemeente vindt dat Ymere het verlies van bedrijfsruimte elders in Amsterdam-Oost moet compenseren. Bij niet-nakoming moet Ymere EUR 50.000 boete betalen. Dat is een rare voorwaarde, want er is in Amsterdam geen gebrek aan bedrijfsruimte, maar wel aan beschikbare betaalbare huurwoningen. Bovendien is Ymere een sociale woningcorporatie die op grond van de wet eigenlijk niet in bedrijfsruimte mag investeren. Bijkomend probleem is dat er in Amsterdam nauwelijks grond beschikbaar komt, dus is de kans groot dat Ymere helemaal niet aan de voorwaarde kan voldoen. Daarmee is de voorwaarde dus eigenlijk een straf.

De woningcorporatie heeft de gemeente een alternatief voorstel gedaan, namelijk om waar dat nodig is huisartsen en paramedische zorg bij voorrang te huisvesten. Binnen de wettelijke kaders wil zij ook wel bedrijfsruimte realiseren, maar dan moet de locatie zich niet beperken tot Amsterdam- Oost, maar tot Amsterdam binnen de ring. Dat maakt de kans groter dat er ook daadwerkelijk grond beschikbaar komt. Dit voorstel is door de gemeente afgewezen.

Ymere en huurdersorganisatie HYA hebben het gemeenschappelijk belang om in Amsterdam zoveel mogelijk sociale huurwoningen te realiseren. Daarom hebben zij gezamenlijk een brief aan de gemeenteraad gestuurd met het verzoek er bij het College van B en W op aan te dringen haar standpunt te heroverwegen. Tot hun teleurstelling heeft de Raad dit verzoek niet in behandeling genomen, maar de brief ter beantwoording doorgestuurd aan het College van B en W. Daarmee is de kans groot dat er opnieuw een afwijzing van het voorstel van Ymere zal volgen.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief