HYA: Ymere pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid

De meeste huurders van Ymere hebben een voorstel tot huurverhoging gekregen. Huurders Ymere Amsterdam (HYA) vindt dat Ymere haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zou moeten nemen door nu maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen niet door hun huurverhoging verder in de financiële problemen komen.

Al eerder meldde HYA dat ze -via de koepel van huurdersorganisaties van Ymere: de SHY- tevergeefs het overleg was aangegaan met de directie van Ymere over extra mogelijkheden om huurders in deze tijden te ontzien. Nu heeft SHY opnieuw een brief gestuurd aan de directievoorzitter. Daarnaast schaart HYA zich achter het Amsterdamse protest tegen huurverhoging 2020 (zie kader onderin).

Hoge huurkosten

Uit Nibud-cijfers van voor de coronacrisis bleek al dat in Nederland een kwart van de huurders (800.000 huurders) zoveel geld aan hun huur kwijt zijn dat ze te weinig overhouden voor andere kosten. Mensen met te hoge woonlasten bevinden zich met name in een sociale huurwoning. Door de coronacrisis zal dit aantal fors toenemen. Nibud vreest een ‘koopkrachtramp’.

Het is een van de redenen geweest dat de Eerste Kamer tot de minister twee keer toe in een motie opriep het verhogen van huren te stoppen. Zonder resultaat. De minister weigert die moties uit te voeren, wat weer heeft geleid tot een motie van afkeuring.

Er zijn wel corporaties die hebben besloten hun huurverhoging uit te stellen of zelfs helemaal niet door te laten gaan, maar niet in Amsterdam. Hier hebben alle corporaties besloten de huurstijging onverkort door te voeren.

Belangrijke voorbeeldfunctie

crisis huurverhoging

HYA vindt dat Ymere als grootste corporatie van Nederland een belangrijke voorbeeldfunctie kan vervullen. Dit is de kans om een mooi en groot gebaar te maken naar de huurders. HYA denkt daarbij niet alleen aan een tijdelijke opschorting van de huurverhoging, ook verruimde mogelijkheden om de huur tijdelijk te verlagen bij inkomensterugval, zou een mogelijkheid kunnen zijn. HYA heeft -via SHY- aangegeven graag in gesprek te willen gaan.

Hebt u door de Corona-crisis problemen met betalen, neem dan snel contact op met Ymere


Protest tegen huurverhoging 2020

De Amsterdamse Huurdersvereniging Arcade en Initiatief 1013 zijn een actie gestart. Zij pleiten ervoor om de huurverhoging een jaar uit te stellen. Daarnaast pleiten ze voor een tijdelijke huurstop voor degenen die onder het bestaansminimum leven en de huur nog maar amper kunnen ophoesten. Er zijn vele ondertekenaars van de Amsterdamse actie. Ook Huurders Ymere Amsterdam (HYA) heeft zich achter de actie geschaard.

De actie heeft aandacht gekregen van Het Parool. Lees het het artikel: Verzet tegen ‘asociale’ huurverhoging door corporaties neemt toe 
Daarnaast staat er op de website van Arcade een artikel én een video over de actie: Protest tegen huurverhoging 2020


Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief