Jaarverslag 2022: Versterken van de achterban

Huurders Ymere Amsterdam heeft haar jaarverslag over 2022 gemaakt. Graag publiceren we hier het voorwoord van de voorzitter en natuurlijk het jaarverslag zelf.

Versterken van de achterban

2022 was het jaar dat Ymere een nieuwe strategie lanceerde: Samen Thuis. Een van de ambities die Ymere in haar nieuwe strategie heeft beschreven is ‘Samen zorgen dat wonen betaalbaar blijft’. Huurders Ymere Amsterdam (HYA) vroeg aan haar achterban naar tips en aanbevelingen voor Ymere om de ambities ook echt te kunnen realiseren. En op deze ambitie van betaalbaarheid kwamen veel reacties. Wat is betaalbaar dan? Voor wie en wie bepaalt dat? En samen ervoor zorgen? Samen met wie dan, mij wordt niks gevraagd?

Om te kunnen zeggen dat we het ‘samen’ doen, moeten we het ook echt samen doen. De huurdersorganisatie HYA heeft een steeds betere verhouding met Ymere. We hebben strakke afspraken, we worden meer en meer vooraf betrokken, we kunnen vaak agendabepalend zijn. We zien tegelijkertijd dat veel huurders en bewonerscommissies/huurdersverenigingen nog niet altijd zo’n goede band met hun corporatie opbouwen. Daar zetten we ons voor in. Die strakke afspraken, die betrokkenheid en die agendabepalendheid moeten er ook voor bewonerscommissies en huurdersverenigingen komen. En ook huurders hebben recht op duidelijke participatietrajecten en -afspraken.

‘Samen met huurders: eerder, transparanter, écht luisteren, samen’ is een andere ambitie van Ymere in haar nieuwe strategie. We zitten hier dus op één lijn, ook Ymere wil beter samen optrekken met huurders. En hoewel dit omarmd wordt door de huurders en bewonerscommissieleden/leden van huurdersverenigingen zien ze ook nog beren op de weg. Beren in de vorm van tijd, ruimte, geld en personeel met voldoende mandaat om echt ruimte te maken voor participatie en communicatie bijvoorbeeld. Soms moet Ymere ‘meters maken’ en lijkt huurdersinvloed even minder belangrijk.

HYA blijft zich er hard voor maken dat de ambities van Ymere op dit punt gehaald gaan worden. We helpen Ymere om nog beter naar huurders te luisteren. Dit doen we onder meer door ons in te zetten voor nog betere afspraken tussen de corporatie en haar huurders en bewonerscommissies en huurdersverenigingen. We doen het ook door vaker zelf de stem van de huurders op te halen en door te geven aan Ymere. Via enquêtes, bewonerscontactavonden en vele gesprekken. Daarnaast helpen we bewonerscommissies en huurdersverenigingen om de stem op te halen bij hun achterban: de huurders in hun gebouw.
Want daar liggen ook uitdagingen. Het is moeilijk om huurders te activeren om zich in te zetten voor de belangen van de huurders in het complex. HYA helpt hierbij door én de bewonerscommissies/huurdersverenigingen hulpmiddelen te geven om hun achterban te bereiken én door zelf met grote campagnes te komen waarin de voordelen worden onderstreept om een bewonerscommissie dan wel huurdersvereniging op te zetten. Verenigde huurders hebben een stem.

De opgaven zijn groot en de nood is hoog. In tijden van armoede, wooncrisis én grote duurzaamheidsopgaven is het van het grootste belang dat er echt naar de huurder wordt geluisterd. Zij zijn de eindgebruikers en zij weten het meest van de praktijk. Deze stem moet meegenomen worden in het maken van beleid.

Peter Weppner,jaarverslag

voorzitter HYA

Download het jaarverslag van HYA 2023: Versterken van de achterban

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief