Nieuwjaarsreceptie met energieke sfeer

Eind januari was de HYA nieuwjaarsreceptie: BC-afgevaardigden en HYA-medewerkers kwamen samen om te toosten op een nieuw jaar. Voorzitter Peter Weppner hield een toespraak waarin hij onder meer de wijzigingen in het HYA-bestuur en de implementatie van het nieuwe HYA-beleid onder de loep nam. Ook wierp hij een blik vooruit naar de speerpunten voor 2018, waaronder verbetering van het overleg met BC’s, huurderverenigingnen en stichtingsraadbijeenkomsten, en benoemde hij de doorlopende aandachtsgebieden zoals het behoud van de sociale voorraad, duurzaamheid en energiebesparing en wonen en zorg.
Lees de gehele speech »

Exterieur Amsterdam Museum

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief