Nog een advies over loden leidingen: ga door met opsporen en laat huurders helpen

Huurders Ymere Amsterdam (HYA) vindt dat het opsporen van loden leidingen door Ymere door moet gaan, ondanks de corona-pandemie. Ze ziet ook manieren waarop dit veilig zou kunnen. Daarom heeft ze Ymere een ongevraagd advies gegeven.

Het opsporen van nieuwe gevallen van lood in de leidingen van Ymere-woningen ligt op dit moment stil. Ymere is gestopt met inspecties en testen in verband met Corona-besmettingskansen. Er wordt nog wel gewerkt aan het verwijderen van loden leidingen, maar omdat er nu minder gevallen bij komen is er een kans dat ook dit op een gegeven moment stil komt te liggen. En dat terwijl nog lang niet alle huurders de zekerheid hebben dat er geen lood in hun leidingen zit.

Duidelijkheid voor huurders

Voor HYA is het van groot belang dat huurders zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. De huurdersorganisatie zit bovenop deze zaak en denkt constructief mee. Ook in eerdere gesprekken heeft HYA adviezen gegeven om de opsporing te versnellen. HYA heeft hun nogmaals een advies gegeven, met medeneming van eerder gegeven adviezen.

In het kort komt het op het volgende neer:

  • Laat de visuele inspecties in de kruipruimtes van de trappenhuizen doorgaan. Men hoeft hiertoe immers niet de woning in en eventueel contact met de bewoner kan op grote afstand.
  • Maak een eenvoudig communicatiekanaal waar door bewoners hun zelf gemaakte foto’s van leidingen kunnen worden doorgeven. Deze kunnen helpen bij een eerste beoordeling of er lood in de leidingen zit. HYA zal graag helpen dit kanaal bekend te maken.
  • Daar waar bewoners zich zorgen maken of er lood in de leidingen zit en dit niet uit te sluiten is, raden wij Ymere wederom aan om een goed protocol te maken waarmee huurders zelf een monster kunnen nemen. Zo’n zelfbemonstering moet natuurlijk professioneel worden geanalyseerd. De ervaring is dat een monster uit de eerste liter uitstromend water na stilstand een goede indicatie kan leveren of er sprake is van een probleem.

Lees ons hele advies

Kijk hier voor ons hele Loden leidingen dossier (inclusief eerder advies aan Ymere)

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief